Elle Raboff 16!

Idag är det Elles födelsedag. Hon är 16 – vilket är sannolikt mycket svårare för oss, hennes föräldrar, att greppa än det är för vår fina dotter att förstå. Tid är ju en sån flexibel, flytande och fullständigt okontrollerbart koncept. Och även om jag vagt minns mig själv som småstökig sextonåring, var det onekligen länge, länge sedan.

Elle är en utmärkt påminnelse om varför det är så kolossalt viktigt att ta hand om sina barn – alla relationer, egentligen – med ödmjukhet, villkorslös kärlek och gränslös omtanke. Liksom de flesta av hennes vänner här i Sverige, är Elle lyckligt lottad för att ha fötts i ett välmående land som Sverige – och till föräldrar som har tid och möjlighet att ge henne den mjukast möjliga startbanan – innan hon så småningom flyger iväg på egen hand.

Vid 16, har Elle redan varit i massor av länder runt om i världen och sett att de flesta i hennes ålder inte får uppleva samma start i livet. Lika orättvist som det är att många har det så mycket sämre, känner jag mig övertygad om att allt resande haft en långsiktig, positiv inverkan på Elles världsbild och hur hon känner inför dom viktiga frågorna, planetens eklektiska befolkning, djuren och miljön.

Genom sina interaktioner med oss, vännerna och de riktigt, riktigt nära henne, märker vi att Elle har hjärtat på rätt plats och förmåga att känna empati och visa känslighet. Det är viktiga egenskaper och karaktärsdrag som gör Elle till en sådan underbar, ung människa och oss till kopiöst stolta föräldrar. Om du läser detta Elle, älskar jag dig och gratulerar på din sextonde födelsedag!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Today is Elle’s birthday. She’s 16 – which is likely much harder for us, her parents, to grasp than it is for our beautiful daughter to really understand. Time is such a flexible, fluid and ultimately uncontrollable concept and though I vaguely remember being 16, it was certainly a long, long time ago.

Elle is such a great reminder of why it’s so important to nurture your children – all relationships, really – with unconditional love and thoughtfulness. Like most of her friends here in Sweden, Elle is lucky for being born in a country like Sweden and to parents that have the time and means to give her the smoothest possible runway before she flies out on her own. And at 16, she’s already been to plenty of countries around the world and seen that the majority of teenagers don’t get to enjoy the same start in life. As unfair as that may be, I firmly believe all the traveling has still had a humbling impact on Elle’s worldview and how she feels about our planet’s eclectic population, its animals and plant life.

Through interactions with us, friends and those really, really close, we see that Elle has her heart in the right place and that her ability to feel empathy and sensitivity are key characteristics of what make our daughter such a wonderful, young human being and Charlotte and I such proud parents. If you’re reading this Elle, I love you and congratulate you on this most auspicious of birthdays!

Tags: