• GENERATORRUMMET

    All Photographs © Joakim Lloyd Raboff

(in Swedish below)

There are several reasons why I continue to be fascinated by industrial objects, time capsules, and spaces that are no longer used or rarely visited. 

The historical perspective 

Many industrial objects have historical significance. They may have been important to society during a certain period of time and had an impact on how modern life works today. Objects, spaces, and buildings can therefore contribute to a deeper understanding of social development.

The aesthetic perspective 

I find many industrial objects aesthetically beautiful. They can have a unique style or be made of materials that give a feeling of both rawness and solidity that make them interesting. 

The contrasting perspective 

Old industrial objects and forgotten spaces often contrast with their modern counterparts. The tension between the old and the new is therefore often exciting and inspiring for me as an artist. 

The mystical perspective 

Old and abandoned places and spaces can also impart a sense of mystery, making them exciting to discover and fascinating to explore.

……………………………………………………………………………………………………….

Det finns många olika skäl till att jag fascineras av industriella föremål och tidskapslar, utrymmen som inte längre används eller sällan besöks. 

Det historiska perspektivet

Många industriella föremål bär på historisk signifikans. De kan ha varit viktiga för samhället under en viss tidsperiod och haft inverkan på hur det moderna livet fungerar idag. Både föremål, utrymmen och byggnader kan därför bidra till en djupare förståelse för samhällsutvecklingen.

Det estetiska perspektivet

Jag tycker att många industriella föremål är estetiskt vackra. De kan ha en unik stil eller vara gjorda av material som ger en känsla av både råhet och gedigenhet som gör dom intressanta.

Kontrastperspektivet

Gamla industriella föremål och glömda utrymmen kontrasterar ofta med den moderna. Spänningen mellan det gamla och det nya blir därför ofta spännande och inspirerande för mig som konstnär.

Det mystiska perspektivet

Gamla och övergivna platser och utrymmen kan också skänka en känsla av mystik vilket gör dom spännande att upptäcka och fascinerande att utforska.